Visie

Elk mens is een uniek schepsel met eigen mogelijkheden en beperkingen. Bij Het Mentor HUIZ krijgen mensen de mogelijkheid om samen met mij als mentor hun eigen leven vorm te geven.

 

Bij het nemen van beslissingen zal ik zoveel mogelijk rekening houden met de wensen, normen en waarden van mijn cliënt en eventuele betrokkenen, hierbij kunt u denken aan mensen die dicht om de cliënt heen staan zoals partner en kinderen. Het welzijn van de cliënt staat voorop.

 

Ik zal mijn cliënt zoveel mogelijk stimuleren zijn vaardigheden te benutten en te ontwikkelen.

 

Werk op maat is voor mij standaard en ik zal daarbij kritisch toezien of de geleverde zorg voldoende is.