Kosten

Cliënten betalen een vergoeding die bestaat uit eenmalige en jaarlijkse kosten. Deze bedragen worden vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie

 

Wanneer de cliënt beperkte inkomsten en vermogen heeft, kunnen de kosten voor het mentorschap geheel of gedeeltelijk teruggevraagd worden bij de gemeente via de bijzondere bijstand.

 

Meer informatie hierover vindt u op de site van de rijksoverheid (www.postbus51.nl )