Inhoud mentorschap

Een mentor is een onafhankelijke professional die de belangen van de cliënt optimaal behartigd.

 

Als mentor ben ik door de rechtbank benoemd tot wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt en behartigt ik zijn persoonlijke (zorg) belangen. Ik ben als mentor bevoegd te beslissen over zijn verzorging en begeleiding, uiteraard in overleg met cliënt en naaste betrokkenen. Daarnaast fungeer ik als adviseur en vertrouwenspersoon en neem ik de wensen en behoeften van mijn cliënt als uitgangspunt. Op deze manier help ik mijn cliënt de regie over zijn leven te houden.

 

Een mentor wordt door de kantonrechter benoemd. Ik heb daarmee de bevoegdheid de zorgbelangen van mijn cliënt te vertegenwoordigen. Zo ga ik bijvoorbeeld in gesprek met hulpverleners en vertegenwoordig de cliënt bij zorg- en behandelplan besprekingen.

Verder heb ik overleg met behandelaars en verzorgers om erop toe te zien dat de zorg die wordt gegeven in overeenstemming is met de gemaakte afspraken. Het ligt als mentor binnen mijn wettelijke bevoegheid om zo nodig aanvullende zorg af te dwingen.

 

Het mentorschap moet bij de kantonrechter aangevraagd worden. Deze aanvraag kan gedaan worden door de cliënt zelf, familie of door de instelling waar de cliënt verblijft.