Doelgroep

Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie, of andere betrokkenen, hebben die hun belangen kunnen of willen behartigen. Het gaat om meerderjarige personen die door hun ziekte of beperking in situaties moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van weloverwogen beslissingen over hun begeleiding, verzorging, verpleging en/of behandeling. In deze gevallen hebben cliƫnten bescherming en ondersteuning nodig..

 

Hierbij valt te denken aan mensen met:

 

- een verstandelijke beperking

- dementie

- psychiatrische aandoening

- niet aangeboren hersenletsel

- verslavingsproblemen en

- comateuze patiƫnten.