Home

Welkom op de site van Willemien Alons, professioneel mentor in de zorg.

 

Mentorschap is bedoeld voor meerderjarige mensen die niet goed voor hun eigen belangen kunnen opkomen en geen familie of andere betrokkenen hebben die deze kunnen of willen behartigen.

 

Een mentor wordt door de rechtbank benoemd. De mentor functioneert als wettelijk vertegenwoordiger en behartigt de belangen van de cliƫnt.

 

De beginselen van het christelijk geloof, gelijkwaardigheid en respect, zijn bepalend voor mijn kijk op de zorg en mijn manier van werken. Voor mij is het belangrijk dat mensen, die dat willen, een beroep kunnen doen op christelijke hulpverlening.

 

Bij Het Mentor HUIZ krijgen mensen de mogelijkheid om samen met mij als mentor hun eigen leven vorm te geven.

 

U kunt ook bij mij terecht wanneer u vragen heeft over of ondersteuning wilt bij indicatieaanvragen en/of artsenbezoek.

 

Iedereen, of je nu gelooft of niet, die zich door de visie van Het Mentor HUIZ voelt aangesproken, is van harte welkom!